Cytowska, Beata. 2016. „Nauczanie Kierowane Jako Metoda rozwijająca samodzielność Oraz Autonomię Dzieci I młodzieży Z głęboką niepełnosprawnością Intelektualną”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12 (marzec):61-83. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.03.