Gładyszewska-Cylulko, Joanna. 2016. „Osobowościowe Uwarunkowania Procesu Emancypacji osób Z niepełnosprawnością Wzrokową”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 12 (marzec):119-33. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06.