Antoszewska, B. i Bartnikowska, U. (2018) „Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), s. 67–86. doi: 10.14746/ikps.2016.13.04.