Jarmużek, J. (2018) „Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), s. 125–140. doi: 10.14746/ikps.2016.13.07.