Olempska-Wysocka, M. (2018) „Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), s. 115–135. doi: 10.14746/ikps.2016.14.07.