Dłużniewska, A. (2018) „Gesty jako predyktor rozwoju komunikowania się u dzieci prawidłowo się rozwijających oraz z zaburzeniami rozwojowymi”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), s. 73–88. doi: 10.14746/ikps.2016.14.05.