Twardowski, A. (2018) „Rola rówieśniczego tutoringu w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnościami”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 43–64. doi: 10.14746/ikps.2016.15.03.