Jakoniuk-Diallo, A. (2018) „Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu. Kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 79–91. doi: 10.14746/ikps.2016.15.05.