Borowska-Beszta, B. (2018) „Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 15–41. doi: 10.14746/ikps.2016.15.02.