Kucharczyk, I. i Dłużniewska, A. (2018) „Mechanizmy motywacji a wybór strategii uczenia się uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 93–109. doi: 10.14746/ikps.2016.15.06.