Gołaska, P. (2018) „Autyzm relacyjnie, czyli praca na i nad kontaktem z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 65–78. doi: 10.14746/ikps.2016.15.04.