Kasprzak, M. (2018) „Sprawozdanie z II międzynarodowego naukowego obozu studenckiego «The challenges for education and social work in contemporary world», Darmstadt (Niemcy), 5–11 grudnia 2016 r”., Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 131–134. doi: 10.14746/ikps.2016.15.09.