Pawelczak, K. (2018) „Wstęp”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), s. 7–12. doi: 10.14746/ikps.2016.15.01.