Wędzińska, M. (2013) „Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), s. 13–36. doi: 10.14746/ikps.2013.1.01.