Jakoniuk-Diallo, A. i Kubiak, H. (2013) „Stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej małych dzieci z mózgowym porażeniem”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), s. 59–71. doi: 10.14746/ikps.2013.1.03.