Jachimczak, B. (2018) „Wprowadzenie”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), s. 7–11. doi: 10.14746/ikps.2017.16.01.