Pawlik, S. (2018) „Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), s. 129–142. doi: 10.14746/ikps.2017.16.08.