Kopeć, D. (2018) „Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: «Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej – Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej»”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), s. 259–263. doi: 10.14746/ikps.2017.16.15.