Tylewska-Nowak, B. (2018) „Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), s. 179–195. doi: 10.14746/ikps.2017.17.10.