Wejner-Jaworska, T. (2018) „Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), s. 225–249. doi: 10.14746/ikps.2017.17.12.