Socha, J. (2018) „Recenzja książki pod red. Barbary Winczury pt. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2017”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), s. 297–304. doi: 10.14746/ikps.2017.17.16.