Zaorska, M. (2018) „Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), s. 13–28. doi: 10.14746/ikps.2017.18.02.