Rożek, A. (2018) „Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), s. 125–137. doi: 10.14746/ikps.2017.18.08.