Marciniak-Firadza, R. (2018) „Kilka uwag o stanie badań nad kompetencją słowotwórczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), s. 139–159. doi: 10.14746/ikps.2017.18.09.