Ćwirynkało, K. i Bartnikowska, U. (2018) „Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 11-33. doi: 10.14746/ikps.2017.19.02.