Mikler-Chwastek, A. (2018) „Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 35-46. doi: 10.14746/ikps.2017.19.03.