Doroszuk, J. (2018) „Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 47-64. doi: 10.14746/ikps.2017.19.04.