Winczura, B. (2018) „Od wczesnych zwiastunów autyzmu po przywiązanie – rozwój relacji społecznych dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 65-90. doi: 10.14746/ikps.2017.19.05.