Wojciechowska, A. i Gulczyńska, A. (2018) „Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 91-108. doi: 10.14746/ikps.2017.19.06.