Dudek, M. (2018) „Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 127-145. doi: 10.14746/ikps.2017.19.08.