Moszyńska, M. (2018) „Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), s. 161-170. doi: 10.14746/ikps.2017.19.10.