Winczewski, P. (2013) „Wybrane uwarunkowania biografii rodzin osób niepełnosprawnych”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), s. 93–114. doi: 10.14746/ikps.2013.2.05.