Krajczy, S. (2013) „Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), s. 133–149. doi: 10.14746/ikps.2013.2.07.