Pawelczak, K. (2013) „Rodzina adopcyjna – rodzina dla dziecka? – recenzja książki Urszuli Bartnikowskiej i Katarzyny Ćwirynkało – Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), s. 213–218. doi: 10.14746/ikps.2013.2.11.