Szmania, L. i Kusyk, M. (2013) „VI Międzynarodowa Konferencja pt. «Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej», Poznań (Obrzycko) 8–9.04.2013 r”., Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), s. 221–229. doi: 10.14746/ikps.2013.2.12.