Gajdzica, Z. (2013) „O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), s. 9–19. doi: 10.14746/ikps.2013.3.01.