Wojtyła, A. (2013) „(Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), s. 101–124. doi: 10.14746/ikps.2013.3.07.