Škoviera, A. (2013) „Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), s. 127–133. doi: 10.14746/ikps.2013.3.08.