Bąbka, J. (2014) „W poszukiwaniu strategii edukacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), s. 87–104. doi: 10.14746/ikps.2014.4.04.