Wojciechowska, A. (2014) „Sprawozdanie z sympozjum naukowego «Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy», Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, 3 kwietnia 2014 r.)”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), s. 131–134. doi: 10.14746/ikps.2014.4.08.