Zawiślak, A. (2018) „Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), s. 181–198. doi: 10.14746/ikps.2018.20.09.