Niemiec, M. (2018) „Samoocena młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w zakresie «ja perspektywicznego»”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), s. 237–254. doi: 10.14746/ikps.2018.20.12.