Iwanicka, B. (2018) „Sprawozdanie z III Konferencji Doktorantów «Edukacja w świecie współczesnym – perspektywa teoretyczno-empiryczna», Poznań, 5 grudnia 2017 roku”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), s. 351–358. doi: 10.14746/ikps.2018.20.18.