Balvín, J. i Novotná, J. (2014) „Romowie a edukacja w kontekście pedagogicznym i andragogicznym”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), s. 101–113. doi: 10.14746/ikps.2014.6.06.