Borowska-Beszta, B. (2019) „Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), s. 31–67. doi: 10.14746/ikps.2018.21.03.