Chrzanowska, I. i Jachimczak, B. (2019) „Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), s. 89–104. doi: 10.14746/ikps.2018.21.05.