Czerwińska, K. i Piskorska, A. (2019) „Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), s. 189–210. doi: 10.14746/ikps.2018.21.10.