Hajnicz, W. i Konieczna, I. (2019) „Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), s. 265–281. doi: 10.14746/ikps.2018.21.14.