LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . (2019) „Love experienced by persons with disabilities”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), s. 27–49. doi: 10.14746/ikps.2019.24.02.