WIŚNIEWSKA, J. I. . (2018) „Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się”, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), s. 31–50. doi: 10.14746/ikps.2018.22.03.